Toimintaohjeet Ounasvaaran Atleetti Klubin vakiovuoroille Voimapajalla 1.6.2020 alkaen

1.6.2020

OAK toimii harjoitus- ja kilpailutoimintansa osalta 1.6.2020 alkaen Suomen Painonnostoliiton 22.5.2020 antaman tiedotteen ja siinä mainittujen viranomaismääräysten, -päätösten ja -suositusten mukaisesti.

OAK noudattaa lisäksi Santasportin antamia toimintaohjeita sen osalta, miten Voimapajalla ja Santasportin tiloissa kesän aikana toimitaan. OAK vastaa seurana siitä, että edellä mainittuihin määräyksiin, päätöksiin ja suosituksiin perustuvia erityisjärjestelyjä noudatetaan.

Alla kuvataan Suomen Painonnostoliiton, Santasportin ja OAK:n käytännön tason ohjeistukset Voimapajalla harjoitteluun 1.6.2020 alkaen. Ohjeistuksia voidaan ”höllentää” vasta kun saadaan viranomaistahoilta ja muilta toimijoilta uutta tietoa ja ohjeita toiminnan järjestämiseen.

 

OAK:n harjoitustoiminnan ohjeistus Voimapajalla 1.6.2020 alkaen

 

 • OAK:lla on käytössään Voimapajalla vakiovuorot, joita on erityisjärjestelyiden ja harjoitusten porrastamisen mahdollistamiseksi lisätty siten, että vakiovuorojen alkua on aikaistettu arkipäivisin tunnilla. Seuran 1.6. alkaen voimassa olevat vakiovuorot ja tilavaraukset löytyvät sivulta https://www.atleettiklubi.fi/seura/vakiovuorot/.

 

 • Painonnostoliiton ohjeistuksen mukaisesti pyritään pitämään vähintään kahden metrin välimatka harjoittelijoiden välillä tai noin kymmenen neliömetrin tila per harrastaja sekä ulko- että sisäharjoittelussa. Seura vastaa siitä, että millekään seuran vakiovuorolle ei tule harjoittelijoita/valmentajia paikalle kerralla niin paljon, että paikalla olevat eivät pysty noudattamaan aluehallintoviraston vaatimaa sääntöä etäisyyksien pitämisestä vähintään 1-2 metrin mittaisina tosistaan.

 

 • Käytännössä vähintään kahden metrin turvavälien pitäminen tarkoittaa, että OAK:n vakiovuoroilla voi olla kerrallaan vain niin monta harrastajaa kuin vakiovuorollamme on lavoja; vuorosta riippuen siis 4-12 (+ ohjaajat). Kävijät on porrastettava siten, että turvaväli on mahdollista pitää. Mikäli vakiovuorojen käytössä ilmenee päällekkäisyyttä tai muodostuu ruuhkaa, seura ottaa tarvittaessa käyttöön harjoitusvuorojen varausjärjesteämän.

 

 • Huomioikaa, että OAK:lla on vakioharjoitusajat aikuisten ohjatulle harrastusryhmälle maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18-20. Tällöin tilaa on (vain) kaksi riviä, eli vuorolla voi olla enintään kahdeksan seuran jäsentä ohjaajien lisäksi. Tiistaisin ja torstaisin on lasten ja nuorten punttikoulu klo 17:30-19.  Tällöin tilaa on kolme riviä. Lasten ja nuorten ryhmien osalta toimitaan joustavasti.

 

 • Edellä mainitut vakiovuoroajat varataan ensisijaisesti ohjatuille ryhmille. Harjoitusaikaa ja -tilaa on hyvin myös näitä vuoroja ennen (ja niiden jälkeen). Ohjattujen ryhmien alkaessa tulee muiden seuran jäsenten väistää, mikäli varattuja lavapaikkoja ei ole riittävästi ko. rajoitukset huomioiden. Pyritään painonnostoliiton ohjeiden mukaisesti mahdollisuuksien mukaan järjestämään muutkin harjoitukset vakioryhmille. Otetaan tarvittaessa käyttöön vuorojen varausjärjestelmä.

 

 • Santasportin ohjeistuksen mukaisesti korona-aikana voi harjoitella vain varatuilla vuoroilla. Voimapajaan ei saa tulla kukaan ilman seuravuoroa tai akatemiavuoroa. Akatemiaurheilijoilla on käytettävissään myös akatemian aamuvuorot ma-pe klo 8-11. Nämä vuorot hyödyntämällä voidaan vähentää painetta iltavuoroille. Omilla harjoituskorteilla ei voi toistaiseksi harjoitella missään opiston tiloissa muuna aikana kuin seuroille varatuilla vakiovuoroilla.

 

 • Lyhennetään salissa vietettyä yhteistä aikaa viemällä mahdollisuuksien mukaan alkulämmittelyt ja loppujäähdyttelyt ulos. Suositaan mahdollisuuksien mukaan myös muuta ulkoharjoittelua. Mitä pienempänä harjoitusryhmät pidetään sisätiloissa, sitä parempi.

 

 • Santasportin ohjeistuksen mukaan 50 hlön kokonaismäärä Voimapajassa ei saa ylittyä missään vaiheessa. Seurat (OAK ja RoRe) koordinoivat yhteistyössä, että näin ei käy ja ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin, jos raja ylittyy ja poistavat tilasta henkilöitä niin että kokonaismäärä on max. 50.

 

 • Seurat huolehtivat toiminnan koordinoinnista myös sisääntuloalueella siten, että etäisyydet säilyvät ja ryhmät eivät kohtaa niin että 1-2 m sääntöä rikotaan. Toimitaan siis rauhallisesti Voimapajalle tultaessa ja jäädään tarvittaessa odottelemaan käytävään, kunnes Voimapajan ”eteisessä” on riittävästi tilaa. Emme jää eteiseen ”tulpaksi”. Jätetään siis ulkokengät joko sisääntulokäytävään tai riisutaan ne vasta salin puolella ja tuodaan säilytykseen ylätasanteella olevan pöydän alle.  

 

 • Harjoituksiin (saliin) saavutaan juuri ennen harjoituksen alkua ja lähdetään välittömästi, mutta kuitenkin rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä harjoituksen päätyttyä. Vaatteet vaihdetaan kotona, jos mahdollista, eikä käytetä harjoituspaikan pukuhuoneita.

 

 • Erityisjärjestelyjen vuoksi käytössä on vain yksi lava ja tanko kutakin harjoittelijaa kohti kerrallaan. Tangot puhdistetaan jokaisen harjoituskerran jälkeen salilla olevan tai annettavan ohjeistuksen mukaisesti desinfiointiaineella (tai desinfiointiliinoilla).

 

Yleiset terveydentila- ja hygieniaohjeet:

 

 

 • Kädet on pestävä huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä ennen ja jälkeen harjoituksen. Harjoituspaikassa on saatavilla myös käsidesiä. Oikeaoppinen käsien pesu kuitenkin riittää. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

 

 • Aivastetaan ja yskitään omaan hihaan tai laitetaan suun eteen kertakäyttönenäliina tai muu paperi, joka heitetään heti käytön jälkeen pois.

 

 • Kun käytetään yhteisiä harjoitusvälineitä, sama henkilö käyttää samaa välinettä koko harjoituksen ajan. Harjoituksen jälkeen harjoitusvälineet desinfioidaan. Omia harjoitusvälineitä ja etenkään juomapulloa ei lainata muille.

 

NOUDATETAAN HUOLELLISESETI NÄITÄ JA MAHDOLLISESTI MUITA OHJEISTUKSIA VOIMAPAJALLA JA PYSYTÄÄN SITEN TERVEINÄ! LÄMMINTÄ JA WAHVAA KESÄÄ!

 

Lisätietoja:

Harri Norberg

OAK, sihteeri

p. 0500 343 303